Helse oversikt

-Antall hunder med HD, svak grad(C) = 5 hunder  –Antall moderat grad (D)= 2  Antall sterk grad(E)= 0 hunder
Antall hunder med AA = 5 hunder

PS. 6 hunder har det ikke blitt tatt røntgen av.