Hunder vi savner:

Sennendoas Donna
23.12.2009  – 05.04.2017Elsa Av Doamis (Lykke)

18.04.2016  – 05.05.2021Frøydis Av Doamis (Frøya)
03.10.2016 – 28.01.2023Hope

Hope Av Doamis
08.09.2018 – 13.04.23Chila
28.06.2008 – 09.12.2013Cheeba 03.09.2001 – 10.08.2008